logare  |  registrare

Baza economică a administraţiei publice locale

Baza economică a administraţiei publice localezoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru miercuri, 05 octombrie 2011
Baza economică a administraţiei publice locale
55.4 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 184
Descriere

Baza economică a administraţiei publice locale


1. Proprietatea administraţiei publice locale.

1.1. Noţiuni de bază.

1.2. Managementul proprietăţii.

2. Finanţele publice locale.

2.1. Esenţa şi structura finanţelor publice locale.

2.2. Bugetele locale – principala sursă financiară a organelor publice locale.

2.3. Clasificarea bugetelor locale.

2.4. Resursele financiare extrabugetare.

2.5. Managementul veniturilor şi cheltuielilor locale.

3. Bugetul local.

3.1. Principiile bugetare.

3.2. Formele principale de buget.

3.3. Elaborarea bugetului local.

4.  Managementul finanţelor publice locale.

4.1. Evaluare situaţiei financiare.

4.2. Administrare şi pronosticare veniturilor.

4.3. Cheltuielile publice locale.      


1.         Proprietatea administraţiei publice locale.

1.1.  Noţiuni de bază.

       Sub proprietatea administraţiei publice locale înţelegem orice bun care aparţine cu drept de proprietate organelor administraţiei locale cum ar fi cele orăşeneşti, săteşti sau alte organe locale.

Tipurile de proprietate ale administraţiei locale este foarte variată şi include:

*  Întreprinderile locale;

*  Instituţiile publice locale;

*  Fondurile locative şi ne locative, clădirii, diverse spaţii;

*  Pachetul de acţiuni ale organelor publice locale în capitalul statutar ale diverselor societăţi pe acţiuni;

*  Proprietate subdiviziunilor structurale ale organelor publice locale care au buget propriu;

*  Obiecte ale infrastructurii inginereşti, drumurile locale, diferite tipuri de comunicaţii, etc.;

*  Bănci şi alte instituţii financiare care aparţin autorităţilor locale;

*  Instituţii de învăţământ, localuri de cultură şi sport, de asistenţă medicală ce aparţine administraţiei publice locale.

Evidenţa proprietăţii administraţiei publice locale este în competenţa unui organ specializat, prin ducerea unui registru special.

Orice bun poate trece sau poate fi scos din proprietatea organelor publice locale în următoarele cazuri:

* La decizia organelor publice centrale;

* La decizia organelor publice judeţene;

* La decizia organelor publice locale ale oraşelor, satelor;

* La decizia judecătoriei, după intrarea ei în vigoare;

* În urma încheierii unui contract de vânzare-cumpărare, donare, sau alte contracte ce nu contravin legislaţiei în vigoare.

       De asemenea organele publice locale pot administra proprietate care îi aparţine efectuând cu ea alte tranzacţii cum ar fi schimbul unei proprietăţi pe alta, sau arendarea proprietăţii în ambele direcţii. Adică administraţia publică locală poate da în arendă un bun şi poate în caz de necesitate lua un bun în arendă.

În caz dacă un bun devine ne utilizabil organele locale pot primi decizia pentru lichidarea lui.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net