Dacă doriți să plasați anunțuri pe site-ul nostru, vă rugăm să ne contactați [email protected]

Banca Europeană de investitii
 • Banca Europeană de investitii
 • Banca aplică de asemenea aspectele de natură financiară prevăzute în tratatele încheiate în cadrul politicii europene de colaborare cu ţările în curs de dezvoltare. 
Baza economică a administraţiei publice locale
Initierea unei Afaceri - Salon Coafura
 • Initierea unei Afaceri - Salon Coafura
 • In acest buisness plan este descris cum de initiat o afacere, in cazul dat un salon de înfrumuseţare, care va aduce cele mai noi tendinţe în materie de coafuri, farduri, produse de...
Basmul
 • Basmul
 • Este specia eticii populare şi culte, în proză sau, mai rar în versuri, de mare întindere cu o răspândire mondială, în care se narează întâmplări reale ce...
George BACOVIA
 • George BACOVIA
 • George Bacovia (pseudonimul lui Gheorghe Vasiliu; în familie i se spunea Iorgu, Iorguţ) s-a născut la 4 septembrie 1881 la Bacău. Este fiul Zoiţei Langa şi al lui Dimitrie Vasiliu, comerciant în...
Gheorghe ASACHI
 • Gheorghe ASACHI
 • Gh. Asachi reprezintă tipul omului universal caracteristic epocilor de renaştere şi iluministe. În calitatea sa de om de cultură şi de litere Asachi a realizat o operă de pionierat: este...
Ion BARBU
 • Ion BARBU
 • Barbu este considerat unul dintre cei mai mari poeţi români din secolul XX. Creaţia sa Joc secund constituie expresia unui artist cu spirit analitic, a arhi­tectului lucid şi riguros, iubitor de...
Tudor ARGHEZI
 • Tudor ARGHEZI
 • T. Arghezi este cea mai frapantă personalitate a literaturii interbelice şi realizatorul celei mai originale sinteze între tradiţie şi modernitate
VASILE ALECSANDRI
 • VASILE ALECSANDRI
 • Cel mai prolific scriitor al generaţiei sale - poet, prozator şi dramaturg - Alecsandri a contribuit la afirmarea lite­raturii româneşti moderne
Dimitrie BOLINTINEANU
 • Dimitrie BOLINTINEANU
 • Poet, prozator, dramaturg şi ziarist, D. Bolintineanu se înscrie în pleiada scriitorilor paşoptişti.Ca ministru al instrucţiunii publice şi consilier intim al lui...
Lucian BLAGA
 • Lucian BLAGA
 •  Lucian Blaga este una dintre cele mai complexe personalităţi ale culturii române moderne. Poet, filosof, eseist, dramaturg, Blaga a exprimat ma-rile nelinişti ale spiritului modern, opera sa fiind...
Alexei Mateevici - Limba noastră
 • Alexei Mateevici - Limba noastră
 • Stilul poeziei Limba noastră este metaforic, nuanţat, simbolic, accesibil, metonimic, pentru a transmite mesajul profund patriotic al poeziei, dragostea faţă de ţară şi de neam a poetului
Constantin Brâncoveanu
 • Constantin Brâncoveanu
 • Tema baladei o constituie afirmarea conştiinţei naţionale, sub forma ei cea mai înaltă conştiinţa creştină ortodoxă, în condiţii social-istorice extrem de grele, când lupta pentru...
Doina
 • Doina
 • Doina este o specie literară specifică poporului român, prin care acesta îşi exprimă o mare varietate de sentimente, în special de dor şi de jale
Greuceanu
 • Greuceanu
 • Greuceanu este un basm popular şi are ca temă lupta dintre bine şi rău. Binele este reprezentat de Greuceanu, fiindcă, asemeni lui Făt-Frumos, luptă împotriva zmeilor, care reprezintă...
Legenda Mănăstirii Argeşului
 • Legenda Mănăstirii Argeşului
 • Legenda Mănăstirii Argeşului explică felul cum, prin sacrificiul de sine, se generează lumea, deci şi mănăstirea ca simbol
Literatura populară - parte integrantă a literaturii române
Literatura română în limba latină
 • Literatura română în limba latină
 • Literatura română în limba latină este o dovadă a permanenţei noastre în spaţiul carpato-dunărean în perioada de după retragerea aureliană (271 e.n.)
Mioriţa
 • Mioriţa
 • Tema baladei este mitul Marea Trecere, iar ideea o formează conceptul de armonie şi echilibru specific poporului român
Originea şi evoluţia limbii române
 • Originea şi evoluţia limbii române
 • Limba română a fost definită de majoritatea cercetătorilor ca fiind limba latină populară, vorbită neîntrerupt timp de două mii de ani, în nordul şi sudul Dunării, într-un mediu trac, grec, turc,...
Tinereţe fără bătrâneţe
 • Tinereţe fără bătrâneţe
 • Fiul de împărat se naşte doar când tatăl său îi promite Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte
Alexandru Macedonski — Noaptea de decemvrie
Alexandru Macedonski — Psalmi
 • Alexandru Macedonski — Psalmi
 • Psalmii moderni ai lui Macedonski nu au versetele şi modelul clasic al psalmilor, ci sunt alcătuiţi, în general, din trei catrene cu versuri scurte, de câteva silabe, dar au sentimentul...
Alexandru Macedonski — Rondelul rozei ce-nfloreşte
Alexandru Macedonski — Rondelul rozelor ce mor
 • Alexandru Macedonski — Rondelul rozelor ce mor
 • Dacă în Rondelul rozei ce-nfloreşte avem bucuria trăirii extazului, ca semn al teonozei, care urmează după kenoză, aici avem momentul desprinderii de lumea exterioară, senzorială şi intrarea...
Alexandru Macedonski — Rondelul rozelor de august
Barbu Ştefănescu Delavrancea — Apus de soare
Barbu Ştefănescu Delavrancea — Hagi Tudose
Ştefan cel Mare şi Sfânt — reprezentant al conştiinţei naţionale şi creştine
Calistrat Hogaş — Singur
 • Calistrat Hogaş — Singur
 • Calistrat Hogaş a fost un îndrăgostit de frumuseţile ţării noastre, pe care le surprinde cu talent şi căldură sufletească în volumele sale Pe drumuri de...